Algemene Voorwaarden

1.     Door het aanvaarden van de huurovereenkomst verbindt de huurder zich aan onderstaande huisregels.

2.     Villa Suzanna staat voor een rustig verblijf. Elke huurder of gast van een huurder die voor overlast zorgt naar de mening van de verhuurster of andere gasten, krijgt een formele waarschuwing. Bij een tweede overtreding kan verwijdering van het terrein volgen. Indien dit een huurder betreft, is restitutie van de huurgelden niet mogelijk.

3.     Het ontvangen van gasten door een huurder is onderhavig aan voorafgaande toestemming door de verhuurster.

4.     Indien er schade is aan huisraad of onderdelen van het verhuurde om welke reden dan ook anders dan door slijtage, dient dit onverwijld aan de verhuurster te worden gemeld. In overleg zal voor een oplossing worden gezorgd. Bij niet-melding zullen de kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van de huurder komen.

5.     De verhuurster kan zich laten vervangen door een huisbewaarder.